Tape Mapping 1

workshop tape mapping aan de afdeling Interieur Architectuur (KABK 2015)

De workshop ‘tape mapping’  is ontwikkeld als een design thinking tool.  Met deze tool kunnen de deelnemers de strategieën m.b.t. het maken van gezamenlijke afspraken, verkennen en in kaart brengen. Deze tool kun je zonder thema gebruiken om bijvoorbeeld onderlinge verhoudingen binnen een groep deelnemers te onderzoeken. Maar de deelnemers kunnen ook een heel concreet onderzoeksobject inbrengen bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied a.h.v. gegeven parameters.

doel:

Is om in groepsverband een set of rules rondom een project te onderzoeken. Ontdekken welke strategieën het meest wenselijk zijn en deze bespreekbaar te maken / krijgen.

benodigdheden:

  • rollen plakband diverse kleuren en breedtes.
  • een speeloppervlak vanaf 4 x 4 meter.

spelregels: 

Alle deelnemers krijgen een zelfde aantal rollen gekleurd plakband met gevarieerde breedte uitgereikt.

De deelnemers spreken met elkaar een speelruimte af waarbinnen zij de workshop laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een klaslokaal of een kantoorruimte zijn.

De deelnemers maken afspraken over de betekenis van de verschillende kleuren en gaan op basis van deze afspreken een ruimte innemen door met tape deze ruimte op de grond aan te brengen.

 

variaties op het format:

Uitgevoerd i.s.m. Aura Luz Melis binnen een project aan de afdeling Interieur Architectuur en Meubel Ontwerpen aan de Koninklijke academie in Den Haag.

Het uitgangspunt voor deze variatie is het onderzoek naar de onderlinge verhoudingen tussen de maquettes, die de studenten nav een opdracht binnen de vakstudie Interieur Architectuur individueel hebben gemaakt. De studenten worden a.h.v. deze workshops uitgedaagd om na te denken op welke manier deze afzonderlijke woningen zich tot elkaar kunnen verhouden binnen een gesteld domein met regels.

In aanvang werd de outline van een fictief eiland uitgezet met tape. Vervolgens moesten, op dit zg eiland, alle woningen (maquettes) ingedeeld worden. Met de gekleurde tape werd een infrastructuur aangemaakt. Hierbij draagt elke kleur een eigen betekenis welke kan variëren van materiaalkeuze zoals; rood betekent een bakstenen muur en grijs tape stelt een muur of afzetting van beton voor. Maar het kan ook betekenen dat groen alleen gepasseerd mag worden op de even uren en geel op de oneven. Het staat de deelnemers vrij om de verschillende betekenissen aan de kleuren te verlenen.

overzicht speelveld workshop tape mapping aan de afdeling Interieur Architectuur (KABK 2015)

 

detail workshop tape mapping (KABK 2015)

 

detail workshop tape mapping (KABK 2015)