The art of impact

The art of impact

OVER THE ART OF IMPACT

The Art of Impact is een tijdelijk stimulerings- en onderzoeksprogramma, gericht op nieuwe en bestaande kunst- en kunstenaarsprojecten met duidelijke impact op een maatschappelijk thema of vraagstuk.

The Art of Impact biedt financiële en immateriële ondersteuning aan bestaande en nieuwe projecten die, al dan niet in samenwerking met een maatschappelijke partner, duurzame impact nastreven binnen én buiten het culturele domein.

Daarnaast doet The Art of Impact onderzoek naar de werkwijze van makers en producenten, de succes- en risicofactoren van samenwerking en de kwalitatieve resultaatmeting van de ondersteunde projecten.

Ten slotte draagt The Art of Impact bij aan de zichtbaarheid van de geselecteerde projecten, door middel van een interactieve website, de organisatie van bijeenkomsten met makers en maatschappelijke producenten en verschillende presentatiemomenten van ondersteunde projecten.

In 2015 hebben er twee open oproepen plaatsgevonden. Uit in totaal ruim 700 aanvragen werden ongeveer 80 nieuwe projecten geselecteerd. Daarnaast worden in totaal ruim 40 bestaande projecten geselecteerd door de intendant. In 2016 zal het programma zich voornamelijk richten op de uitvoering van de geselecteerde projecten, op onderzoek en op het beter zichtbaar maken van de voortgang en de resultaten van de geselecteerde projecten.

The Art of Impact is in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en Nederlands Letterenfonds.

klik hier