Pump Up the Value

 Dit participatieve kunst project is gerealiseerd i.s.m. Stephan Muis, Robert Roelink en Holger Nickisch
locatie; de Ideeënfabriek,  Zaandam // studio Zaandam
 In januari 2013 hebben wij het project Pump up the value geïnitieerd. Voor dit project hebben wij mensen uit onze directe omgeving benaderd met de vraag; of wij voor 1 weekend hun meest waardevolle object mochten ‘lenen’.
Met dit project willen wij de bewustwording van de intrinsieke waarde van de dingen onderzoeken door daarover met een breed publiek in dialoog te gaan.

 

 

Naast het aanleveren van het waardevolle ‘object’ hebben wij aan de deelnemers gevraagd om te beschrijven waaraan zij de waarde van het geleverde object ontlenen. Deze vaak zeer persoonlijke verhalen zijn vervolgens opgenomen in de catalogus.

 

Elk object werd in een afzonderlijke ruimte tentoongesteld. Deze ruimtes werden aangekleed met props om het desbetreffende object beter te uit te lichten vaak werd hiervoor de beschrijving als uitgangspunt genomen. De beschrijvingen werden in de ruimtes bij de behorende objecten opgehangen om een museale context te suggereren.
In bovenstaande afbeeldingen is te zien op welke manier wij een omgeving hebben gecreëerd voor een van de objecten in dit geval die van een klein gouden boeddha-beeld van +-2 cm hoogte. Het beeldje is in het midden geplaatst van een vlak-afgestreken cirkel van zout. Op het beeldje staat een videocamera gericht die in verbinding staat met een beamer. De livestream projectie laat een vergroting zien van 120 cm. Hierdoor wordt de onbereikbaarheid van de fysieke representatie, opgeworpen door de cirkel met zout, opgeheven. Ik wil in deze uiteenzetting voorlopig voorbij gaan aan alle toegevoegde betekenislagen en mij richten op de vertaling van het achterliggende verhaal van de deelnemer naar het beeld.
De deelnemer heeft aangegeven dat het gouden beeldje het enige overgebleven object is dat hij als aandenken aan zijn moeder bewaard. Zijn vader met wie hij niet op goede voet leeft, heeft na het overlijden van zijn moeder, de inboedel verkocht inclusief de hele verzameling boeddha-beelden die zij tijdens haar leven had verzameld. Door de opgeschaalde projectie te tonen hebben wij een verbeelding proberen te schetsen van het hele bereik van haar verzameling.

 

Op deze manier hebben wij gezocht naar een passend decor voor elk afzonderlijk object onder de voorwaarde dat het een meerwaarde zou verlenen aan het tentoongestelde object.
Dit heeft geresulteerd in een overzichtstentoonstelling waarin 47 op het eerste gezicht triviale objecten de hoofdrol spelen. Maar die trivialiteit is slechts buitenkant want deze objecten belichamen de 47 persoonlijke verhalen van evenzoveel personen.

 

 

pump_5