This Side Up

twee kinderen uit de buurt leggen de laatste hand aan de details van This Side Up
Dit participatieve kunstproject is geinitieerd i.s.m. MyHome project space // Marc Volger en Particia van der Lugt
Locatie Rosmolenwijk, Zaandam
Op 5 juli 2014 is een werkperiode van drie maanden aan het community art project; THIS SIDE UP in MyHome in de Rosmolenwijk afgesloten met een house warming party. Er werden cocktails geserveerd en de opening werd muzikaal begeleidt door buurtbewoner Bert Glim op zijn accordeon. Tijdens het openingswoord van Marc Volger en Harold Linker werd verslag gedaan van de vele bijzondere ontmoetingen met de buurtbewoners. Er werd ook even stilgestaan bij de hectische tijd, waarin de Rosmolenwijk zich op dit moment bevindt. Aan de onzekerheden die deze hectiek met zich mee brengt zullen de bewoners de aankomende periode het hoofd moeten bieden. Deze bijzondere wijk zal zich tegen de achtergrond van de nieuwe gemeentelijke regelgeving, opnieuw uit moet vinden.
Elke woensdag en donderdag werd er verse koffie geschonken aan nieuwsgierige buurtbewoners. Naast het meebouwen werd er veel gepraat over diverse onderwerpen die spelen in de wijk. De kwaliteit van wonen in de Rosmolenwijk werd op die manier een onderliggend thema binnen dit project. Van overlast gevende huisdieren tot huisvuil naast de container en van tijdelijke huurders die de cohesie in de wijk ondermijnen tot het organiseren van buurtactiviteiten. Van de huidige strenge regels binnen een woongemeenschap tot het bespreken van de mogelijkheden om gezamenlijke afspraken te formuleren. Tijdens deze gesprekken functioneerde het kunstwerk als een bemiddelende conversation piece. Door een neutraal gebied voor te stellen (in dit geval het eiland van karton) en participanten te vragen mee te denken over de constructie en de inrichting van het eiland werd het mogelijk om data te verzamelen over de wensen van deze participerende buurtbewoners.
openingswoord
Het fysieke resultaat; een (on-)bewoond eiland van karton, staat misschien op dit ogenblik nog wel het meest symbool voor het stadium waarin de Rosmolenwijk, als een wijk in transitie, zich op dit moment bevindt. Onzekerheden over de toekomst van de wijk door een temporeel gebrek aan cohesie en herkenning (;wordt het hier nog wel zo leuk en gezellig als vroeger?) geven de bewoners een ontheemd gevoel. Toch geldt ook hier, dat tijdens een overgang van een oude naar een nieuwe woonsituatie, in dit geval veroorzaakt door een planologische herindeling, men de vaste grond van normen en waarden meer dan ooit erkent en cohesie vergrotende structuren niet zomaar overboord gooit waardoor een buurthuis (de Kolk) kan blijven bestaan en een belangrijke ‘ontmoetingsplek’, als kunstenaars initiatief My Home, nog een jaartje gesubsidieerd verder mag. Het zal hoe dan ook, meewerken in het vinden van die nieuwe identiteit van de Rosmolenwijk.

Een buurtbewoner aan de slag met een detail voor de installatie
kinderen uit de buurt leggen de laatste hand aan de installatie

Van buiten naar binnen kijken kan heel goed door de grote winkelpui. My Home projectspace is een heus aquarium.

Bert Glim op de accordeon

Eindresultaat van het project ‘This side up’ waarbij buurtbewoners huisjes, planten, dieren etc van karton hebben gemaakt.

Het interieur van het huisje is bewerkt met dozen van de, door de wijkbewoners , aangeschafte spullen. Leverde vaak een goed gesprek op over consumptie en productie.

Noord-Hollands dagblad zaterdag 10 mei 2014:

2014-05-12 08.36.33