Backfire 2

Locatie op het Hembrugterrein (Zaandam) gereserveerd voor de aanstaande editie van BACKFIRE #2. 1500 m2 participatieve kunst en – design op 16, 17 en 18 juni 2017

 

BACKFIRE #2 (2017)
Visie
BACKFIRE #2 presenteert alle aspecten van participatieve kunst tijdens een driedaags satelietevent. Gelijktijdig met ART Zaanstad worden projecten van ongeveer 20 kunstenaarspraktijken getoond. Daarbij staat de interactie met het publiek centraal. Zij wordt op actieve wijze betrokken bij de gepresenteerde projecten. Zo kunnen de bezoekers o.a. deelnemen aan workshops, performances, community art, testsituaties, conversation pieces en designer probes. Daarnaast zullen er lezingen worden gegeven door experts op het gebied van participatieve kunst. Ook worden er discussieavonden georganiseerd, waarbij de maatschappelijke relevantie van deze kunstvorm wordt belicht. BACKFIRE als katalysator voor uitwisseling van inspiratie, improvisatie en innovatie.
Doelstelling
Dit event biedt een podium aan kunstenaars die zich richten op het spectrum van participatieve kunst. De doelstelling is een platform te creëren door projecten onder de aandacht te brengen bij een breed publiek van potentiële opdrachtgevers tot professionals. BACKFIRE is een verfrissende beleving voor de bezoekers, door de toegevoegde waarde van participatie. Voor de makers is dit event een overkoepelend onderzoek naar de waarde die de projecten werkelijk kunnen genereren. BACKFIRE als interactieve proeftuin voor makers en publiek, vanuit engagement.
Over BACKFIRE #1 (2016)
Zestig kunstenaars toonden op 20, 21 en 22 mei 2016, in een hal van 3000 m2 binnen 11 projecten hun participatieve praktijken. Het satellietevent BACKFIRE werd in deze drie dagen door meer dan 3500 mensen bezocht. De bezoekers werden uitgenodigd deel te nemen aan de verschillende aanwezige projecten. Door handelingen die varieerden van het invullen van alternatieve vragenlijsten tot het modeleren van de ideale stad, tot het meewerken aan een grote collage van krantenknipsels, tot het maken van eigen pizza’s en borden wassen in een pop-up restaurant, werd van het publiek een actieve houding gevraagd. Daarnaast werden er tal van lezingen gegeven over gerelateerde thema’s en waren er muzikale bijdragen te beluisteren.
Het publiek was enthousiast over de invulling van dit programma. Met aan de ene kant ART Zaanstad met haar meer traditionele opvatting van kunstbeleving, passief en met een duidelijke verkoopstrategie van fysieke producten. En aan de andere kant de meer progressieve opvatting qua kunstbeleving van BACKFIRE, interactief waarbij het publiek uitgedaagd werd om zich op een participatieve manier te verhouden tot de gepresenteerde kunst. De bezoekers, als ook de deelnemende kunstenaars, zagen het contrast tussen beiden als een meerwaarde voor het geheel.
lees meer:  http://backfire.nu/