Tape Mapping 2

        

De workshop ‘tape mapping’  is ontwikkeld als een design thinking tool.  Met deze tool kunnen de deelnemers de strategieën m.b.t. het maken van gezamenlijke afspraken, verkennen en in kaart brengen. Deze tool kun je zonder thema gebruiken om bijvoorbeeld onderlinge verhoudingen binnen een groep deelnemers te onderzoeken. Maar de deelnemers kunnen ook een heel concreet onderzoeksobject inbrengen bijvoorbeeld de herinrichting van een gebied a.h.v. gegeven parameters.

doel:

Is om in groepsverband een set of rules rondom een project te onderzoeken. Ontdekken welke strategieën het meest wenselijk zijn en deze bespreekbaar te maken / krijgen.

benodigdheden:

  • rollen plakband diverse kleuren en breedtes.
  • een speeloppervlak vanaf 4 x 4 meter.

duur:

De tijdsduur van deze workshop is variabel. Ik gebruik meestal 3 uur om de verschillende fasen helemaal door te lopen; – 1.) uitleggen/ introduceren / groepen maken  – 2.) overleg in de eigen groep over de betekenis van de kleuren – 3.) ruimte uitzetten met plakband op de vloer – 4.) contact maken met de overige deelnemers – 5.) nabespreken en opbrengsten benoemen

spelregels: 

Alle deelnemers krijgen een zelfde aantal rollen gekleurd plakband van gevarieerde breedte uitgereikt.

De deelnemers spreken met elkaar een ‘speelruimte’ af waarbinnen zij de workshop laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een klaslokaal of een kantoorruimte zijn.

De deelnemers maken afspraken over de betekenis van de verschillende kleuren bijvoorbeeld; je mag alleen over de rode lijn heen stappen wanneer je gymschoenen draagt of blauw betekent een ondoordringbare lijn, etc. Vervolgens gaan de deelnemers op basis van deze afspraken een ruimte bepalen door met tape deze ruimte op de grond aan te brengen.

Variatie:

Met studenten aan de fine art afdeling aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam heb ik de onderstaande variatie uitgevoerd.

We hebben eerst de klas opgedeeld in kleine groepen. De studenten bepaalden binnen hun eigen groep de betekenis van de verschillende kleuren. A.h.v. deze opgestelde ‘regels’ heeft de groep een eigen ruimte geconstrueerd. De gedragingen in en het gebruik van deze ruimte wordt bepaald door de betekenis en de daaraan gekoppelde regels van de gekleurde belijning.

            

Nadat de afzonderlijke groepen duidelijk de eigen regels heeft weten te vertalen in een plattegrond gaan de groepen op ‘bezoek’ bij elkaar. Door de gedragingen van de ‘bewoners’ binnen dit andere kader te observeren probeert de bezoekende groep de betekenissen van de lijnen in de voor hen vreemde plattegrond te achterhalen.