Container 3.0 

De tweede iteratie van de conversation piece Container (3.0) vond plaats in september 2016 tijdens de Researchday aan de Master Design aan de Willem de Kooning academie, Rotterdam.

titelblad-container-3

Container 3.0 werd op september 2016 getoond tijdens de Research Day van de Master Design.
Uit de antwoorden op de vragen van mijn questionnaire viel op te maken dat de participerende bezoekers tijdens de Research Day anders zijn geconditioneerd dan in de versies 1.0 en 2.0.
De meeste bezoekers hadden een professie in de design en/of beeldende kunst of waren nog student binnen een van beide disciplines. Zij waren dus meestal zelf ook makers. In tegenstelling tot de eerdere twee versies waarbij de participerende bezoekers over het algemeen wel geïnteresseerd zijn in de design en beeldende kunst maar zelf vaak geen beroep in de creatieve sector uitoefenen.

Researchtool: questionnaire

Vanwege de context van deze gelegenheid kon ik met een nieuwe tool binnen mijn installatie experimenteren. De bezoeker heeft in deze setting iets meer ruimte en tijd om zich te conformeren aan het project. Naast het stickers plakken wilde ik de bruikbaarheid van de questionnaire onderzoeken.
In principe is dit nog gelijk aan de tweede fase in het proces immers het gaat vooralsnog om het verkrijgen van data en informatie welke terug in de studio geïnterpreteerd en gekapitaliseerd kan worden als kennis.
De vragen op de questionnaire hadden voornamelijk betrekking op het consumptiegedrag van de bezoeker. Er werd gevraagd naar professie en leeftijd en naar het gebruik en bezit van apparaten.

Instructie
Aan 50 bezoekers werd een dichtgevouwen formulier overhandigd. Dit formulier was verzegeld met een zwarte sticker die pas verwijderd mocht worden nadat de bezoeker de eerste opdracht had uitgevoerd. Voor de eerste opdracht moest de bezoeker de groene sticker van het formulier afhalen en de container binnen gaan. Daarbinnen moest hij/zij de sticker plakken op het apparaat dat hij/zij niet kan missen. Dus anders dan in versie 2.0 waarin de bezoeker werd gevraagd stickers te plakken op de apparaten welke men wel kon missen. Naar buiten gekomen werd hen gevraagd de zwarte sticker door te scheuren om daarna de questionnaire in te vullen en vervolgens deze te deponeren in de daarvoor  bestemde doos.

 

Het publiek bestond voornamelijk uit mensen uit de creatieve sector. Van de 50 deelnemers beschouwen in ieder geval 5 personen de IMac als een onmisbaar apparaat in hun leven.
Vanwege de doelstelling van de Researchday, het kennisnemen van verschillende onderzoekstrajecten binnen de opleiding MA design, zijn de bezoekers over het algemeen meer betrokken bij de gebruikte methodiek dan bij het onderwerp van het project.